Derneğimiz Başkanı Sayın Nejdet Tıskaoğlu, Güney Afrika Ülke Direktörü Sayın Evren Albaş ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu İle Birlikte

Derneğimiz Başkanı Sayın Nejdet Tıskaoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onuruna Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen ve iki ülke iş insanlarının katılımı ile gerçekleşen Networking Yemeği'nde Defy Appliances (Pty) Ltd. Durban, Güney Afrika Ülke Direktörü Sayın Evren Albaş ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Sayın Fatih Kemal Ebiçlioğlu ile. ~ Mr. Nejdet Tiskaoglu, President of our association, is with Mr. Evren Albas, CEO of Defy Appliances (Pty) Ltd. Durban, South Africa and Mr. Fatih Kemal Ebiclioglu, Head of Durable Consumer Goods Group of Koc Holding, at Networking Dinner organised by Foreign Economics Relations Board of Turkey (DEIK) & Independent Industrialists and Businessmen's Association of Turkey (MUSIAD) in honour of Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of Republic of Turkey, in Johannesburg, Republic of South Africa and connecting the business people of both co